087-545-8585

egret_fiber@hotmail.com

สินค้าของเรา

ไหมพรมและอุปกรณ์ของเรา (Our Product)

ไหม ซัมเมอร์ (วาไรตี้)

ไหม ซัมเมอร์ (วาไรตี้)

ไหม BIG-SOFT สีพื้น 100g แพ็ค3ม้วน

ไหม BIG-SOFT สีพื้น 100g แพ็ค3ม้วน

ไหม BIG-SOFT ทูโทน 100g แพ็ค3ม้วน

ไหม BIG-SOFT ทูโทน 100g แพ็ค3ม้วน

ไหมร่มสีรุ้ง 500g.

ไหมร่มสีรุ้ง 500g.

ไหมร่มเรเซอร์ (250 g.)

ไหมร่มเรเซอร์ (250 g.)

ไหม Extra (250 g.)

ไหม Extra (250 g.)

ไหมมินิคอตตอล 50 กรัม

ไหมมินิคอตตอล 50 กรัม

 
ไหมพรมเส้นใหญ่ สีพื้น ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

ไหมพรมเส้นใหญ่ สีพื้น ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

 
ไหมพรม สีพื้นเรเซอร์ ม้วนละ 50 กรัม แพ็คละ 10 ม้วน

ไหมพรม สีพื้นเรเซอร์ ม้วนละ 50 กรัม แพ็คละ 10 ม้วน

 
ไหมพรม แฟนซี ม้วนละ 50 กรัม แพ็คละ 10 ม้วน

ไหมพรม แฟนซี ม้วนละ 50 กรัม แพ็คละ 10 ม้วน

 
ไหมพรม เส้นใหญ่ทูโทน ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

ไหมพรม เส้นใหญ่ทูโทน ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

 
ไหมพรม ดิ้นทอง ม้วนละ 50 กรัม แพ็คละ 10 ม้วน

ไหมพรม ดิ้นทอง ม้วนละ 50 กรัม แพ็คละ 10 ม้วน

 
ไหมพรม ขนนุ่มสีพื้น ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

ไหมพรม ขนนุ่มสีพื้น ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

 
ไหมพรม ขนนุ่มทูโทน ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

ไหมพรม ขนนุ่มทูโทน ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

 
ไหมพรม ขนนก ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

ไหมพรม ขนนก ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

 
ไหมพรม เกลียว C ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

ไหมพรม เกลียว C ม้วนละ 40 กรัม แพ็คละ 6 ม้วน

 
ไหมพรม Top สีพื้น แพ็คละ 10 ม้วน (กระเป๋า)

ไหมพรม Top สีพื้น แพ็คละ 10 ม้วน (กระเป๋า)

 
ไหมพรม Top ทูโทน แพ็คละ 10 ม้วน (กระเป๋า)

ไหมพรม Top ทูโทน แพ็คละ 10 ม้วน (กระเป๋า)

 
ไหมพรม นุ่มฟู แพ็คละ 6 ม้วน

ไหมพรม นุ่มฟู แพ็คละ 6 ม้วน

 
ไหม จับโบ้ ทูโทน 100g (แพ็ค3ม้วน)

ไหม จับโบ้ ทูโทน 100g (แพ็ค3ม้วน)

 
ไหม POPULAR (ป๊อป-ปูล่า) สีเหลือบ (แพ็ึค3ม้วน)

ไหม POPULAR (ป๊อป-ปูล่า) สีเหลือบ (แพ็ึค3ม้วน)

 
ไหมซัมเมอร์เกลียว (สีพื้น+ทูโทน)

ไหมซัมเมอร์เกลียว (สีพื้น+ทูโทน)

 
ไหม จัมโบ้ สีพื้น 100g (แพ็ค3ม้วน)

ไหม จัมโบ้ สีพื้น 100g (แพ็ค3ม้วน)

 
ไหม POPULAR (ป๊อป-ปูล่า) สีพื้น (แพ็ค3ม้วน)

ไหม POPULAR (ป๊อป-ปูล่า) สีพื้น (แพ็ค3ม้วน)

 
ไหม ตุ่มใหญ่ / ตุ่มเล็ก ( ทูโทน )

ไหม ตุ่มใหญ่ / ตุ่มเล็ก ( ทูโทน )

 
ไหม ตุ่มเล็ก ( สีพื้น,ทูโทน )

ไหม ตุ่มเล็ก ( สีพื้น,ทูโทน )

 
ไหม ขนมิ้ง สีพื้น

ไหม ขนมิ้ง สีพื้น

 
ไหม ขนมิ้ง ทูโทน

ไหม ขนมิ้ง ทูโทน

 
ไหม โพลี เส้นใหญ่ (ใจ ละ 250 กรัม )

ไหม โพลี เส้นใหญ่ (ใจ ละ 250 กรัม )

 
ไหม สปริง-ซอฟท์ 100g

ไหม สปริง-ซอฟท์ 100g

 
ไหม คอตตอลซอฟท์

ไหม คอตตอลซอฟท์

 
ไหม ขนแกะ (เกลียว) 100g

ไหม ขนแกะ (เกลียว) 100g

 
ไหม สีรุ้งซอฟท์

ไหม สีรุ้งซอฟท์

 
ไหม ตาข่าย - ขนแกะ

ไหม ตาข่าย - ขนแกะ

 
ไหม ตาข่าย ขอบเงิน

ไหม ตาข่าย ขอบเงิน

 
ไหม เกลียวดิ้น

ไหม เกลียวดิ้น

 
ไหม ตาข่าย - หยดน้ำ (100กรัม)

ไหม ตาข่าย - หยดน้ำ (100กรัม)

 
ไหม ตาข่าย - แฟชั่น (100กรัม)

ไหม ตาข่าย - แฟชั่น (100กรัม)

 
ไหม มินิ-ซอฟท์ (ทูโทน) แพ็ค6ม้วน

ไหม มินิ-ซอฟท์ (ทูโทน) แพ็ค6ม้วน

 
ไหม มินิ-ซอฟท์ (สีพื้น) แพ็ค6ม้วน

ไหม มินิ-ซอฟท์ (สีพื้น) แพ็ค6ม้วน

 
ไหม คลาสสิก (ทูโทน) แพ็ค3ม้วน

ไหม คลาสสิก (ทูโทน) แพ็ค3ม้วน

 
ไหม TOP (100g.) แพ็ค3ม้วน

ไหม TOP (100g.) แพ็ค3ม้วน

 
ไหมแกะคู่

ไหมแกะคู่

 
ไหม สตาร์ - ปอม (สีพื้น) แพ็ค6ม้วน

ไหม สตาร์ - ปอม (สีพื้น) แพ็ค6ม้วน

 
ไหม โพลี เส้นเล็ก (1ใจ 250 กรัม)

ไหม โพลี เส้นเล็ก (1ใจ 250 กรัม)

 
ไหม โพลี เส้นเล็ก ( ทูโทน ) ใจละ 250 กรัม

ไหม โพลี เส้นเล็ก ( ทูโทน ) ใจละ 250 กรัม

 
ไหม สตาร์ - ปอม (ทูโทน) แพ็ค6ม้วน

ไหม สตาร์ - ปอม (ทูโทน) แพ็ค6ม้วน

 
ไหม ขนแกะนุ่ม (กลุ่ม2) สีพื้น แพ็ค6ม้วน

ไหม ขนแกะนุ่ม (กลุ่ม2) สีพื้น แพ็ค6ม้วน

 
ไหม ขนแกะนุ่ม (กลุ่ม2) 50g. ทูโทน แพ็ค6ม้วน

ไหม ขนแกะนุ่ม (กลุ่ม2) 50g. ทูโทน แพ็ค6ม้วน

 
ไหม รังไหม

ไหม รังไหม

 
ไหม ห่วงโซ่

ไหม ห่วงโซ่

 
ไหม คัลเลอร์ฟู

ไหม คัลเลอร์ฟู

 
ไหม สลิม วาไรตี้ (ด้ายคอตตอล)

ไหม สลิม วาไรตี้ (ด้ายคอตตอล)

 
ไหม ตาข่าย - ไข่มุก

ไหม ตาข่าย - ไข่มุก

 
ไหม ตาข่าย - เชอร์รี่

ไหม ตาข่าย - เชอร์รี่

 
ไหมร่มดิ้นเงิน

ไหมร่มดิ้นเงิน

 
ไหม ST 100g.

ไหม ST 100g.

 
ไหม แกะนุ่ม นุ่ม 50 g. พื้น , ทูโทน

ไหม แกะนุ่ม นุ่ม 50 g. พื้น , ทูโทน

 
ไหมพรมเส้นใหญ่ (200g.)

ไหมพรมเส้นใหญ่ (200g.)

 
ไหมแกะเดี่ยว 100 g. (ทูโทน)

ไหมแกะเดี่ยว 100 g. (ทูโทน)

 

Copy Right www.egretyarn.com. All Right Designed and Produced by Webuniqeu.in.th